Çmimi Samsung Galaxy Tablet A - Series

Fito një Samsung Galaxy Tablet A - Series

Fito një Samsung Galaxy Tablet A - Series

Për çdo pagesë të kryer ndaj doganës, drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, taksave të bashkisë Tiranë, edukimi dhe pagesa ndaj thesarit përmes kanaleve online gjenerohet një biletë pjesëmarrëse në lojë.

Klienti që do të shpallet fitues do të përfitojë çmimin “Samsung Galaxy Tablet A - Series”.

Të gjitha veprimet e vlefshme do të mblidhen brenda periudhës që do të hidhet loja (sipas datave të përcaktuara, dhe nga biletat e gjeneruara nga këto transaksione do të përzgjidhen një (1) fitues për çdo lojë të hedhur.

Veprimet e kryera nga stafi i BKT-së do të përjashtohen nga ky çmim.

Nga të gjitha biletat e gjeneruara gjatë periudhës së përcaktuar për hedhjen e lojës, do të përzgjidhet një klient fitues i çmimit për 1 ‘Samsung Galaxy Tablet A - Series ’ respektivisht: Prill 2023, Gusht 2023, Dhjetor 2023.

* Fituesit e Samsung Galaxy Tablet A - Series do të përjashtohen nga loja në vazhdim nëse e kanë fituar këtë çmim më parë (gjatë vitit në të cilin kryhet loja promocionale).